Vitajte na stránke brezolupy.wbl.sk v sekcii Faktúry

Faktúry za rok 2012 - 2018 :

P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum  
1.  Faktúra ille upratovanie  802528   36,00 €  09.01.2012  
2.  Faktúra obecné noviny 2012  20553211       46,80 €  08.12.2011  
3.  Faktúra odvoz TKO 2012  110768      418,24 €  10.01.2012  
4.  Faktúra poplatok dexia za cp  CEN/2333/201       39,96 €  29.12.2011  
5.  Faktúra potraviny rod. prídavky ondrus  11500857       46,00 €  17.01.2012  
6.  Faktúra rozbor vody z obecného vodovodu  114941211       33,48 €  30.12.2011  
7.  Faktúra stravenky 1. štvrť. 2012  1230001289     421,66 €  25.01.2012  
8.  Faktúra stravné - prídavky ondrus  5/2012       29,13 €  31.01.2012  
9.  Faktúra telefón 12/2011  5734046562       35,04 €  17.01.2012  
10.  Faktúra toner ocu  1143       40,00 €  15.12.2011  
11.  Faktúra toner pc  12001        17,00 €  11.01.2012  
12.  Faktúra zariadenie kuchyne KD  201220001      810,00 €  18.01.2012  
13.  Faktúra zariadenie kuchyne 2. časť  201220003 162,00 €    28.01.2012  
14.  Faktúra spp  7446089278 - 140,41 €    28.01.2012  
15. Faktura za elektrinu zaloha 7445747470 3502,99 €    30.01.2012  
      16. Faktúra za tovar - prídavky na deti Ondrus 11500898 48,12 €      8.02.2012  
    17. Faktúra za aktualizáciu KEO programu 2012000002    21,00 €      8.02.2012  
    18. Faktúra - záloha za plyn 7212420357 174,00 €      8.02.2012  
    19. Faktúra EKO Hunka - odvoz TKO za 1/2012 120006 646,82 €      8.02.2012  
    20. Faktúra EKO Hunka - vrecia na plasty 120044 36,00 €      8.02.2012  
    21. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu mzdy WIN. 20120358 50,57 €     16.02.2012  
    22. Faktúra KEO V. Krtíš - aktualizácia programu 20120109 13,42 €     16.02.2012  
    23. Faktúra ZIŠ Brezolupy - prídavky - stravné Ondrusová Dušana 82012 11,18 €     16.02.2012  
    24. Faktúra za posyp miestnych komunikácii - Správa ciest TN 31200005 85,70 €     16.02.2012  
    25. Faktúra za opravu vedenia rozhlasu na Jerichove - Roman Zvala Oponice 12012 50,00 €     16.02.2012  
    26. Faktúra za toner PC 12018 40,00 €     16.02.2012  
27. Faktúra za potraviny - rod. prídavky, Fi 11500857 46,00 € 16.02.2012  
28. Faktúra za školenie - archív a registratúra, 1201104 39,00 € 29.02.2012  
29. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom a.s. 5735057684 48,65 € 16.02.2012  
30. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu majetok WIN 20121040 23,88 € 23.02.2012  
31. Faktúra SOZA - autorské práva 2121107876 20,40 € 21.02.2012  
32. Faktúra SPP - plyn záloha 7282403629 174,00 € 01.03.2012  
33. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 140470212 621,71 € 29.02.2012  
34. Faktúra Ille WC, hygienické potreby 807576 36,34 € 05.03.2012  
35. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 201200063 35,00 € 01.03.2012  
36. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka, Chynorany 120055 428,48 € 29.02.2012  
37. Faktúra za potraviny - prídavky Ondrus, Pišojová A. Fi Coop Jednota 11501028 88,55 € 01.03.2012  
38. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 9736054462 43,63 € 16.03.2012  
39. Faktúra ZŠI Brezolupy - stravné deti Ondrusové - prídavky 17050154 17,13 € 28.03.2012  
40. Faktúra - záloha elektrina, Fi ZSE 7445957066 3093,75 € 16.04.2012  
41. Faktúra za stravenky - 2.štvrť.2012  Vaša stravovacia 1230005936 403,01 € 16.04.2012  
42. Faktúra za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120118 428,48 € 14.04.2012  
43. Faktúra záloha za plyn, SPP 7312413230 174,00 € 16.04.2012  
44. Faktúra - kontrola has. prístrojov - Fi Kováčik, Livina 20120250 120,72 € 13.04.2012  
45. Faktúra za potraviny - prídavky na deti Ondrus, Fi Coop Jednota 11501060 38,03 € 03.04.2012  
46. Faktúra - aktualizácia programu, KEO V. Krtíš  20121719 13,42 € 19.04.2012  
47. Faktúra HPC - aktualizácia programu - HPC Uhrovec 2012000088 15,00 € 25.04.2012  
48. Faktúra - výroba hriadeliek, vozík Pož. ochrana, Fi Unikov, Dežerice 82012 24,00 € 25.04.2012  
49. Faktúra za záhradnícke služby, Fi Kolembus Stanislav, Brezolupy 20121 194,00 € 10.05.2012  
50. Faktúra - záloha za plyn, SPP 7282462056 174,00 € 10.05.2012  
51. Faktúra za odvoz kom. odpadu - likvidácia čiernej skládky, EKO Hunka 120203 851,27 € 10.05.2012  
52. Faktúra za odvoz kontajnerov- Brezolupy, EKO Hunka, Chynorany 120167 234,23 € 10.05.2012  
53. Faktúra za odvoz kontajnera - Jerichov, EKO Hunka Chynorany 120204 168,00 € 10.05.2012  
54. Faktúra za stravné - deti Ondrusové, prídavky, Fi ZŠI Brezolupy 182012 16,75 € 10.05.2012  
55. Faktúra za potraviny - deti Ondrusové, prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501107 50,32 € 10.05.2012  
56. Faktúra za telefon - Slovak Telekom, a.s. 3738042887 39,01 € 17.05.2012  
57. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 141230412 151,52 € 18.05.2012  
58. Faktúra za okná a dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 272012 2 809,75 € 04.05.2012  
59. Faktúra za vchodové dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 462012 446,46 08.06.2012  
60. Faktúra za potraviny - Ondrus D. prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501218 105,60 08.06.2012  
61. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120250 424,39 08.06.2012  
62. Faktúra záloha za plyn - KD Brezolupy a Jerichov, Fi SPP 7307452475 174,00 08.06.2012  
63. Faltúra za chlór - obecný vodovod, Fi Chemicals Slovakia Bánovce n/B. 20120390 26,22 08.06.2012  
64. Faktúra za vodnú bublinu - MDD, Fi Xonika, s.r.o. Trenčín 2012007 190,00 10.06.2012  
65. Faktúra za telefón, Fi T-com 1739035792 39,52 19.06.2012  
66. Faktúra stravovanie Brabec  - rod. prídavky - máj 2012 ZŠ Školská Bánovce 232012 11,76 25.06.2012  
67. Faktúra stravovanie Brabec rod. prídavky - jún 2012 ZŠ Školská Bánovce 202012 3,92 25.06.2012  
68. Faktúra Ille - hygienické potreby 818138 36,34 25.06.2012  
69. Faktúra čistenie parkiet, kult. dom Jerichov, Fi Bírešová Bánovce n/B. 12012 952,54 29.06.2012  
70. Faktúra za stravenky 3. štvr.2012, Fi Vaša Stravovacia 1230803226 415,44 11.07.2012  
71. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospod. spoločnosť a.s. 142510712 98,26 11.07.2012  
72. Faktúra záloha za plyn, Fi SPP 7317471562 174,00 11.07.2012  
73. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120320 420,29 11.07.2012  
74. Faktúra záloha za elektrinu, Fi ZSE 7426070356 3093,75 18.07.2012  
75. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 1740030377 36,92 18.07.2012  
76. Faktúra oprava na filtroch vody, Fi Culligan s.r.o. Brno 20120646 253,80 20.07.2012  
77. Faktúra za rezivo - altán ihrisko, Fi Ľubomír Filo Veľké Hoste 0492012 70,48 13.08.2012  
78. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120386 680,35 13.08.2012  
79. Faktúra za potraviny - rod. prídavky Ondrus D., Fi Coop Jednota Topoľčany 11501331 76,94 13.08.2012  
80. Faktúra oprava strechy na Dome smútku, Fi Fatra Izolfa Patrizánske 12110562 847,46 13.08.2012  
81. Faktúra za dopravu deti do tábora na Moravu, Fi SAD Prievidza 702120154 240,00 13.08.2012  
82. Faktúra za plyn, Fi SPP 7154295130 174,00 13.08.2012  
83. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7010403058 - 420,73 17.08.2012  
84. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7101989102 - 326,83 20.08.2012  
85. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120451 445,47 05.09.2012  
86. Faktúra za opravu strechy na Dome smútku, Fi Jandák Marián Brezolupy 134 062012 350,00 05.09.2012  
87. Faktúra za plyn, Fi SPP 7124344368 174,00 05.09.2012  
88. Faktúra za opravu rozvodu vody pri ZŠI, Fi Votep Bánovce n/B. 20129205 272,76 07.09.2012  
89. Faktúra za stravné Brabec, september, rod. prídavky, Fi ZŠ Školská 1123/29 24,56 14.09.2012  
90. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 3742016713 33,12 18.09.2012  
91. Faktúra za podnosy, projekt Orange, Fi JAZ Gastro Nové Mesto n/V. 11204870 387,38 27.09.2012  
92. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 4743004211 32,89 03.10.2012  
93. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE 7446444119 3093,75 03.10.2012  
94. Faktúra za plyn, Fi SPP 7317543175 174,00 03.10.2012  
95. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenčianska vodoh. spoloč. 143630912 53,27 03.10.2012  
96. Faktúra za odvoz komun. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120517 441,55 03.10.2012  
97. Faktúra za tonery do tlačiarní        12079 43,88 10.10.2012  
98. Faktúra za aktualizáciu programu KEO 2012000161 49,00 10.10.2012  
99. Faktúra za stravenky na 4. štvrťrok 2012 1230015118 409,22 10.10.2012  
100. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4743004211 32,89 12.10.2012  
101. Faktúra za elektrinu, Fi Slovak Telekom 7446444119 3093,75 18.10.2012  
102. Faktrúra Ille servis - WC potreby 828712 37,06 26.10.2012  
103. Faktúra - aktualizácia programu KEO 20120000208 17,00 26.10.2012  
104. Faktúra za audit účtovníctva za rok 2011, Ing. Ďuržová 602012 400,00 26.10.2012  
105. Faktúra za program - Kataster 282012 250,00 31.10.2012  
106. Faktúra licencia KEO 20122723 98,00 07.11.2012  
107. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 6743992211 35,16 16.11.2012  
108. Faktúra za ciacovanie vodomerov, Fi  Senzus Metering Trenčín 191013094 301,64 2.12.2012  
109. Faktúra za odvoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, EKO Hunka 120581 594,19 2.12.2012  
110. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 120608 450,96 2.12.2012  
111. Faktúra za plyn,  Fi SPP Bratislava 7252664518 174,00 1.12.2012  
112. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7312581054 174,00 1.11.2012  
113. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi Eko Hunka 120679 428,63 2.12.2012  
114. Faktúra za salónky - do domácnosti k Vianociam 12012 178,50 4.12.2012  
115. Faktúra - oprava cholorovacieho zariadenia - vodovod, Fi Culligan Brno 20121163 51,07 10.12.2012  
116. Faktúra za rozbor vody - Trenč., vodohosp. spoločnosť 144841112 623,96 10.12.2012  
117. Faktúra - nastavenie www stránky AZ systém Bánovce n/B 20124457 16,80 10.12.2012  
118. Faktúra licencia KEO V. Krtíš - účtovný a ek. program 20122974 156,23 12.12.2012  
119. Faktúra poistné bielorus, Poisťovňa Alianz 1000915269 66,60 12.12.2012  
120. Faktúra toal. potreby Ille WC service 12000769 37,06 14.12.2012  
121. Faktúra aktualizácia KEO 20130000002 19,00 8.1.2013  
122. Faktúra za dopravu do Březolúp - SAD Prievidza 702120357 240,00 8.1.2013  
123. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu Fi EKO Hunka 120755 658,41 8.1.2013  
124. Faktúra za Obecné noviny na rok 2013, Fi Inprost Bratislava 20553311 52,00 8.1.2013  
125. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 7745971796 35,18 10.1.2013  
126. Faktúra za elektrinu  - preplatok - Záp. energetická spoločnosť 7180551482 - 248,94 16.1.2013  
127. Faktúra za police - šatne TJ Brezolupy, Fi Stolárstvo Laurinec Bánovce 120013 465,00 20.1.2013  
128. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7102030387 21,76 26.1.2013  
129. Faktúra za plyn - Fi SPP Bratislava 7450113373 7,51 29.1.2013  
130. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7446766929 2983,39 29.1.2013  
131. Faktúra za elektrinu - ZSE Bratislava 7446766930 70,85 26.1.2013  
132. Faktúra členské ZMOS Bratislava 012013 81,44 29.1.2013  
134. Faktúra za znalecký posudok - pozemky obce, Ing. Tuchyňová Eva 112013 150,00 29.1.2013  
135. Faktúra za hyg. potreby Fi ILLe Service 00130003356 37,06 6.2.2013  
136. Faktúra za gamatky do kostola, Fi Ondruška Bánovce n/B 00132000013 286,64 6.2.2013  
137. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 0000300042 425,10 6.2.2013  
138. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislva 7312639831 253,00 6.2.2013  
139. Faktúra poplatok za vedenie účtu cenných papierov 00310263 39,96 6.2.2013  
140. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 9746949897 48,31 18.2.2013  
141. Faktúra za stravenky 1. štvrťrok 2013, Fi Vaša Stravovacia 13300003570 403,01 25.2.2013  
142. Poplatok Bánovecko združenie 00310263 40,00 25.2.2013  
143. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 201300130 56,60 25.2.2013  
144. Faktúra za aktual. KEO , Fi Ing. Hriadel 201300085 49,00 25.2.2013  
145. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi V. Krtíš 0020130032 13,50 25.2.2013  
146. Faktúra doplatok za plyn, Fi SPP Bratislava 7401164059 920,86 31.12.2012  
147. Faktúra aktualizácia KEO , Fi Ing. Hriadel 20130098 21,00 27.2.2013  
148. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 20130132 115,90 6.3.2013  
149. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 0300082 485,05 6.3.2013  
150. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7282707389 253,00 6.3.2013  
151. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť 0140360213 117,20 6.3.2013  
152. Faktúra poplatok za reprodukciu hudby v ob. rozhlase, Fi SOZA 2131107687 20,40 6.3.2013  
153. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 3747933011 33,05 15.3.2013  
154. Faktúra za toner do tlačiarne, PC kanc. OcU, Fi Aktiva Revúca 20130524 18,77 26.3.2013  
155. Faktúra poradca - ekonomika a účtovníctvo 00310263 24,40 25.3.2013  
156. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel 2013000120 23,00 25.3.2013  
157. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 0300143 465,06 5.4.2013  
158. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7297715047 253,00 6.4.2013  
159. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille WC Service 13008752 37,06 7.4.2013  
160. Faktúra za servis hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20130167 70,68 7.4.2013  
161. Faktúra za nákup scenneru, Fi AZ Systém Bánovce n/B 20134115 96,40 8.4.2013  
162. Faktúra za ciachovanie vodomerov, Fi Senzus Metering Trenčín 191013361 289,33 9.4.2013  
163. Faktúra za vonkajšie stroje na cvičenie, Fi Sport Real Trenčín 42013 4500,00 11.4.2013  
164. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6748912904 36,10 17.4.2013  
165. Faktúra za aktualizáciu KEO, V. Krtíš 20131409 13,50 19.4.2013  
166. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi Ing. Hriadel 2013000068 29,00 19.4.2013  
167. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7446998398 3054,24 22.4.2013  
168. Faktúra za toner do tlačiarne PC, fi Vladimír Jankovič, Aktiva, Revúca 20130838 37,51 27.4.2013  
169. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Fi Modest s.r.o. Bánovce n/B 912013 127,96 27.4.2013  
170. Faktúra za piesky - stroje na cvičenie, Fi Peter Pál, Šišov 2013009 338,68 27.4.2013  
171. Faktúra za obrubníky a cement - stroje na cvičenie, MPL Stavro, Rybany 133040017 193,63 28.4.2013  
172. Faktúra za stroje na cvičenie, Fi Sport Real. s.r.o. Trenčín 2013016 1346,09 20.5.2013  
173. Faktúra za telefón, Slovak Telekom, a.s. 2749899958 45,56 17.5.2013  
174. Faktúra za stravenky, Vaša Stravovacia s.r.o. Trenčín 1330009007 825,70 2.6.2013  
175. Faktúra za doménu - www stránka obce, Fortion Networks Plzeň ČZ 830972 20,09 2.6.2013  
176. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7322686742 253,00 2.6.2013  
177. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 0300270 454,26 2.6.2013  
178. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7247787304 253,00 20.6.2013  
179. Faktúra za program kataster, DM - Servis, Kapušany 2013061 30,00 20.6.2013  
180. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodohosp. spoločnosť 141580513 117,20 20.6.2013  
181. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Florián s.r.o. Martin 20130574 88,99 20.6.2013  
182. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky, EKO Hunka s.r.o. Chynoranny 0300188 284,44 20.6.2013  
183. Faktúra za betón - cvič. stroje, Ekodiel s.r.o. Bánovce n/B 130244 322,36 20.6.2013  
184. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC Uhrovec 20130181 19,00 20.6.2013  
185. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 20130165 21,00 20.6.2013  
186. Faktúra za rozbor vody - ob. vodovod, Fi Trenč. vodohospod. spoločnosť 141190413 170,47 20.6.2013  
187. Faktúra za opravu kosačky na ihrisko TJ, Fi Rajnoha Autoservis Brezolupy 172013 489,00 25.6.2013  
188. Faktúra za telefón, Slovak TElekom,  724188924 41,22 25.6.2013  
189. Faktúra za poistné budovy, Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 6808395911 605,83 1.7.2013  
190. Faktúra za revíziu kábla - vodovod, RK-Elektro Nemčice 0392013 198,50 2.7.2013  
191. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Fi Florián s.r.o. Martin 20130634 80,16 2.7.2013  
192. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300361 521,80 2.7.2013  
193. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7212859384 253,00 2.7.2013  
194. FAktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 4751806968 47,50 17.7.2013  
195. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7436921617 3054,24 17.7.2013  
196. Faktúra za osvetlenie cvič. strojov, Fi Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353001987 307,20 17.7.2013  
197. Faktúra za opr ponorky - ob. vodovod, Fi František Rácz Nové Zámky 0402013 805,00 17.7.2013  
198. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 729780626 253,00 4.8.2013  
199. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky. EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300425 75,06 4.8.2013  
200. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300385 737,25 4.8.2013  
201. Faktúra za program WIN register obyvateľov, KEO Veľký Krtíš 20130031 54,90 4.8.2013  
202. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20130933 13,50 4.8.2013  
203. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Euro - Kamenárstvo s.ro. Rybany 2013025 163,20 15.8.2013  
204. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 752790060 47,11 16.8.2013  
205. Faktúra za osvetl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353002156 57,53 8.8.2013  
206. Faktúra za osvotl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/b 1353002157 181,33 8.8.2013  
207. Faktúra za výkop ryhy posil stroje - osvotlenie, Fi Pal Šišov 2013023 277,20 8.8.2013  
208. Faktúra za zemné práce - strol. stôl, Fi Pal Šišov 2013024 295,96 8.8.2013  
209. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130204 29,00 8.9.2013  
210. Faktúra za rozbor vody, Trenčianska vodoh. spoločnosť 142900813 170,47 8.9.2013  
211. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300478 519,76 8.9.2013  
212. Faktúra za dopravu do Březolúp, SAD Prievidza 702130251 260,00 8.9.2013  
213. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava  7287843709 253,00 8.9.2013  
214. Faktúra za materiál - plocha pod stolnot. stôl, MPL Stavro Rybany 133080041 142,32 8.9.2013  
215. Faktúra za betón pod stolnoten. stôl, Ekodiel s.ro. Bánovce n/B 130940 505,68 8.9.2013  
216. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7753747383 47,11 17.9.2013  
217. Faktúra za toner PC Telovýchovná jednota, Fi Grand Prievidza 130008 18,30 16.9.2013  
218. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20132070 13,50 24.9.2013  
219. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130242 39,00 24.9.2013  
220. Faktúra za príručku pre kronikára, RZMOS Trenčín 913008 9,60 24.9.2013  
221. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia Trenčín 1330014733 409,22 24.9.2013  
222. Faktúra za vonkajší stol. stôl, Fi ZEGA s.r.o. 130988 925,00 4.10.2013  
223. Faktúra za elektrinu, ZSE a.s. Bratislava 7437123917 3054,24 18.10.2013  
224. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 6754703671 61,63 18.10.2013  
225. Faktúra za program cintorín, Pavol Halanda 20130196 60,00 25.10.2013  
226. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300538 519,76 25.10.2013  
227. Faktúra za čist. prostr. ILLe Service Skalica 13024425 37,06 25.10.2013  
228. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7282870547 253,00 25.10.2013  
229. Faktúra za vystúpenie hud. sk. Progres, Progres Čereňany 46614869 350,00 25.10.2013  
230. Faktúra za opravu miest. komunikácii, Správa ciest TSK 3130100 1750,26 28.10.2013  
231. Faktúra za vystúpenie ľud. roz. "Ozefa", Fi Danpis Krakovany 310263 105,00 28.10.2013  
232. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7292882792 253,00 4.11.2013  
233. Faktúra za vysokozd. vozík - umiestnenie stoln. stola, MPL Stavro Rybany 133090042 36,72 4.11.2013  
234. Faktúra za odvoz kom odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300618 527,60 4.11.2013  
235. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130271 19,00 4.11.2013  
236. Faktúra za telefón , Slovak Telekom as. 9755686385 53,27 17.11.2013  
237. Faktúra za opravu miestnych komunikácií, Správa ciest TSK 3130104 643,22 18.11.2013  
238. Faktúra za licenciu programu KEO, KEO Veľký Krtíš 20133092 181,68 18.11.2013  
240. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130292 19,00 18.11.2013  
241. Faktúra za CD a cukríky na Mikuláša, Metro Cash & Carry Nitra 22134820 16,66 18.11.2013  
242. Faktúra za audit rok 2012, Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 672013 500,00 22.11.2012  
243. Faktúra za rozbor vody, Trenč. vodohospod. spoločnosť 144361113 28,91 24.11.2013  
244. Faktúra za kalendáre k výr. obce, Fi M.I.R.A Dolné Naštice 742013 594,00 28.11.2013  
245. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7756662180 47,29 14.12.2013  
246. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7287910612 253,00 14.12.2013  
247. Faktúra za spínacie hodiny, Anmima s.r.o. Bánovce nad Bebravou 135003619 7,20 12.12.2013  
248. Faktúra za odvoz kom. odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0300695 519,76 14.12.2013  
249. Faktúra za rozbor vody, Trenčian. vodoh. spoločnosť 144821213 22,87 16.12.2013  
250. Faktúra za popolnice na kom odpad, Ferex s.r.o. Nitra  30130377 391,20 17.12.2013  
251. Faktúra za Obecné noviny, Inprost s.r.o. Bratislava 20553111 52,00 02.01.2014  
252. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka Chynorany 0300787 756,12 09.01.2014  
253. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. 1430001477 409,22 12.01.2014  
254. Faktúra za hygienické potreby, Ille service SK, s.r.o. 13034131 37,06 12.01.2014  
255. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a..s. preplatok 7180627788 - 200,75 31.01.2014  
256. Faktúra za ved. účtu cenných papierov, Prima banka a.s. 2257/2013 39,96 31.01.2014  
257. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a.s. zálohy 7437364884 3044,55 31.01.2014  
258. Faktúra za foto, Bontia a.s. Praha 211067723 25,97 02.02.2014    
259. Faktúra za toner, Fi Grand Prievidza 140003 13,20 10.02.2014    
260. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 0400045 519,76 12.02.2014  
261. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7297941577 198,00 12.02.2014  
262. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8758621393 49,07 15.02.2014  
263. Faktúra za poplatky RTVS, Fi RTVS Slovensko 8800310263 103,18 23.02.2014  
264. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7287979873 198,00 05.03.2014  
265. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Serice. s.r.o. 140005237 37,06 05.03.2014  
266. Faktúra za aktualizácie KEO, Ing. Hriadel HPC s.r.o. 2014044 49,00 05.03.2014  
267. Faktúra za opravu počítača, HPC s.r.o. 2014043 79,00 05.03.2014  
268. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0400069 502,96 05.03.2014  
269. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 140630214 117,20 05.03.2014  
270. Faktúra za hardisk PC kanc. OcU, HPC s.r.o. Uhrovec 2014053 50,00 10.03.2014  
271. Faktúra za progra účtovníctvo WIN, Fi KEO V. Krtíš 2014000119 59,88 10.03.2014  
272. Faktúra za inštaláciu programu , HPC s.r.o. Uhrovec 2014054 49,00 10.03.2014  
273. Faktúra za zálohovanie programov, HPC s.r.o. Uhrovec 2014055 29,00 12.03.2014  
274. Faktúra za školenie aktivač. pracovníkov, Fi DS Team Topoľčany 1020140022 15,00 12.03.2014  
275. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4759612130 26,00 17.03.2014  
276. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7278015275 198,00 02.04.2014  
277. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany.s.r.o. 0400134 506,32 02.04.2014  
278. Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik s.r.o. Livina 20140249 127,94 02.04.2014  
279. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 0020141212 13,50 02.04.2014  
280. Faktúra za elelktrinu, Fi ZSE Bratislava a.s. 7448021638 3044,55 14.04.2014  
281. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 3760605670 40,49 15.04.2014  
282. Faktúra za antivírus, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 2014062 55,00 23.04.2014  
283. Faktúra za popltok SOZA, Fi SOZA Bratislava 2141108131 20,40 23.04.2014  
284. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 0020141672 13,50 23.04.2014  
285. Faktúra za hygienické potreeby, Fi Ille Service 14009461 37,06 12.05.2014  
286. Faktúra za plyn , Fi SPP Bratislava a.e 7278037360 198,00 12.05.2014  
287. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0400239 520,10 12.05.2014  
288. Faktúra za dopravu do Březolúp, Fi Bridas s.r.o. Bánovce n B 201400358 81,00 14.05.l2014  
289. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia s.r.o. 1430008158 800,83 18.05.2014  
290. Faktúra za bublinu MDD oslava, Fi Xonika s.r.o. Trenčín 2014006 150,00 02.06.2014  
291. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7317981510 198,00 04.06.2014  
292. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0400326 579,49 04.06.2014  
293. Faktúra za odvoz kontajnera, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 0400319 482,00 04.06.2014  
294. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 7762612863 36,58 16.06.2014  
295. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčians. vodoh.spoločnosť a.s. 142280614 600,36 18.06.2014  
296. Faktúra za odvodnenie ihriska, Fi Adest a.s. Rybany 1000514 196,38 18.06.2014  
297. Faktúra doplatok Obecné noviny, Fi Inprost s.r.o. 20553411 15,60 18.06.2014  
298. Faktúra za hyg. potreby, Fi Ille Service 14014429 9,28 26.06.2014  
299. Faktúra za odvoz TKO, Eko Hunka Chynorany 0400417 771,02 09.07.2014  
300. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7273106348 198,00 16.07.2014  
301. Faktúra za zavlažovanie ihriska, Fi VTP Ondruška 14120198 345,58 06.07.2014  
302. Faktúra osvetlenie ihriska, Fi Anmima ˇBánovce n/B 1453002199 134,84 06.07.2014  
303. Faktúra za poistenie budov, Fi Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 09.07.2014  
304. Faktúra za kult. program návšteva Březolupy,  Fi Markus Capital s.r.o. 4102008 682,00 06.07.2014  
305. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť a.s. 142700714 22,61 06.07.2014  
306. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7437811618 3044,55 14.07.2014  
307. Faktúra za aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 0020142044 13,50 06.08.2014  
308. Fakúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spoločnosť 143090714 117,20 06.08.2014  
309. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7298073766 198,00 15.08.2014  
310. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany 0400462 523,82 06.08.2014  
311. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8764768422 36,58 15.08.2014  
312. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rajnoha Rastislav 272014 368,00 20.08.2014  
313. Faktúra za plyn. Fi SPP Bratislava 7213208172 198,00 11.09.2014  
314. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka *Chynorany 0400535 512,65 09.09.2014  
315. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 8764768422 36,58 23.09.2014  
316. Faktúra aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 0020142320 13,50 21.09.2014  
317. Faktúra za rozbor vody 143630914 135,49 21.09.2014  
318. Faktúra za dopravu - Velehrad, Fi SAD Prievidza 702140391 225,00 24.09.2014  
319. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia, s.r.o. 1430014842 427,87 29.10.2014  
320. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 72731448630 198,00 02.10.2014  
321. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 0400606 510,04 09.10.2014  
322. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rastislav Rajnoha 332014 323,00 10.10.2014  
323. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14100 10730,90 15.10.2014  
324. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14099 3730,56 02.10.2014  
325. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7438054324 3044,55 13.10.2014  
326. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6766688571 52,55 16.10.2014  
327. Faktúra za aktualizádiu programu, Fi KEO V. Krtíš 0020142567 13,50 18.10.2014  
328. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Service 140023973 37,06 18.10.2014  
329. Faktúra za toner PC, Fi Grand Prievidza 144209 33,60 18.10.2014  
330. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodh. spol. 144271014 88,09 18.10.2014  
331. Faktúra za audit r. 2013, Fi Ing. Eva Ďuržová 692014 500,00 02.11.2014  
332. Faktúra oprava hydrantu pri ihrisku, Fi Votep s.r.o. 20149116 652,92 02.11.2014  
333. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 0400678 506,32 08.11.2014  
334. Faktúra za licencie KEO, účtovníctvo Fi KEO V. Krtíš 0020142813 207,61 08.11.2014  
335. Faktúra za žeriav - výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014035 144,72 08.11.2014  
336. Faktúra za program kataster, Fi DM servis Kapušany 2014111 34,00 08.11.2014  
337. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 2014135 79,00 08.11.2014  
338. Faktúra za opravu vodovodu, Fi Viliam Šebáň Tr. Jastrabie 7142967 782,96 12.11.2014  
339. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 5767633155 36,58 18.11.2014  
340. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7303116104 198,00 18.11.2014  
341. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spol. 145041114 266,47 26.11.2014  
342. Faktúra za žeriav, výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014036 144,72 26.11.2014  
343. Faktúra za manometer - vodovod, Fi Vodoschop Poprad 140100196 52,61 26.11.2014  
344. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7303116104 206,00 26.11.2014  
345. Faktúra za hyg. potreby, ILLe service 0014028262 37,06 10.12.2014  
346. Faktúra hrniec na ryžu, RM Gastro - JAZ 0011406766 237,96 08.12.2014  
347. Faktúra hadice PO Jerichov, Sportfire 0002014296 500,00 08.12.2014  
348. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0000400751 495,14 08.12.2014  
349. Faktúra za poradenstvo - most Jerichov, Betaprojekt 0002014153 80,00 16.12.2014  
350. Faktúra vyúčtovanie elektrina, ZSE Bratislava 7010533091 -686,90 31.12.2014  
351. Faktúra za posyp ciest, EKO Hunka Chynorany 0000400889 96,00 31.12.2014  
352. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0000400870 759,47 31.12.2014  
353. Faktúra za poplatok banke,  Dexia Banka 000068553 39,96 31.12.2014  
354. Faktúra za Obecné noviny, Inprost 0002055351 67,60 10.01.2015  
355. Faktúra za program - pozemky, Pavol Halanda 0020150194 60,00 10.01.2015  
356. Faktúra zaelektrinu, ZSE Bratislava 7438313272 3072,06 16.01.2015  
357. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000267 13,50 02.02.2015  
358. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000468 13,50 02.02.2015  
359. Faktúra za Ille hyg. potreby, Ille service 0015002432 37,06 02.02.2015  
360. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 6300143413 162,00 02.02.2015  
361. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0000400915 506,32 10.02.2015  
362. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia 1530003285 984,20 10.02.2015  
363. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 8770484989 37,58 15.02.2015  
364. Faktúra za opravu ponorky - vodovod, 0000092015 442,98 20.02.2015  
365. Faktúra za almanach obcí, Datatrade s.r.o. 0051500698 28,60 02.03.2015  
366. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7278262608 162,00 02.03.2015  
367. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0000150024 506,32 08.03.2015  
368. Faktúra za aktual. KEO, Ing. Hriadel Uhrovec 0002015034 79,00 15.03.2015  
369. Faktúra za SOZA, 215118106 20,40 16.03.2015  
370. Faktúra za stav práce - elektroinštalácia TJ, Fi Malák s.r.o. 0000015008 867,11 23.03.2015  
371. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 9771459273 36,58 15.03.2015  
372. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 150093 506,32 02.04.2015  
373. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7258292909 162,00 02.04.2015  
374. Faktúra za rúry do vrtu vody, Fi Ondruška VTP 15120075 150,24 02.04.2015  
375. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel Uhrovec 2015045 39,00 04.04.2015  
376. Faktúra za hyg. potreby, Ille Service 15007046 37,06 05.04.2015  
377. Faktúra za elektroinštaláciu budovy TJ, Fi Malák 15012 19 130,00 08.04.2015  
378. Faktúra za knihy do knižnice, Špalek Rastislav Mestečko 201554 64,00 13.04.2015  
379. Faktúra za opravu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20150337 145,75 13.04.2015  
380. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7419633899 3072,06 17.04.2015  
381. fa za telefon, Slovak Telekom 4772414016 36,58 14.04.2015  
382. fa za rzbor vody, Firex Slovakia 0015040113 135,24 28.04.2015  
383. fa za toner PC, Grand Prievidza 0000152186 33,60 28.04.2015  
384. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000724 13,50 28.04.2015  
385. Fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000046 13,50 28.04.2015  
386. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150152 494,77 05.05.2015  
387. fa za opravu rozhlasu, Marek Šprocha 0000022015 350,00 05.05.2015  
388. fa za telefon, Slovak Telekom 2773385029 39,66 17.05.2015  
389. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0015050099 92,52 16.05.2015  
390. fa za poštové poukážky, Slovenská pošta 9000839455 48,47 17,05.2015  
391. fa za plyn, SPP 6300143413 162,00 20.05.2015  
392. fa za hyg. potreby, Ille Srvice 0015011542 12,60 26.05.2015  
393. fa za nové filtre vody- obecný vodovod, Culligan Praha  0381550031 7094,00 05.06.2015  
394. fa za plyn, SPP 7293271002 162,00 05.06.2015  
395. fa za drevo - lavičky na ihrisku, Ľubomír Filo 0000132015 175,32 05.06.2015  
396. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150228 494,77 05.06.2015  
397. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1530009519 1350,44 10.06.2015  
398. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 0002015077 29,00 10.06.2015  
399. fa oprava oplotenia na cintoríne, Drahomír Kufel 000022015 1000,00 16.06.2015  
400. fa za telefon, Slovak Telekom 8774337771 38,42 16.06.2015  
401. fa za plyn, SPP 7253363359 162,00 06.07.2015  
402. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150312 739,72 06.07.2015  
403. fa za poistenie majetku, Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 06.07.2015  
404. fa za toner PC, Grand Prievidza 0000153011 48,00 06.07.2015  
405. fa za elektrinu, ZSE 7458315563 3072,06 06.07.2015  
406. fa za audit, Ing. Eva Ďuržová 0000382015 500,00 16.07.2015  
407. fa za poukážky Jednoty - jubilantom, Coop Jednota 0015520078 100,00 06.07.2015  
408. fa za telefon, Slovak Telekom 6775288168 37,67 16.07.2015  
409. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0015070121 270,48 20.07.2015  
410. fa za plyn, SPP 7253389479 162,00 08.08.2015  
411. fa za aktiual. KEO, KEO V Krtíš 2015001176 13,50 10.08.2015  
412. fa za KEO,  HPC  0002015087 24,00 07.08.2015  
413. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150386 488,43 07.08.2015  
414. fa za telefon, Slovak Telekom 3776240823 37,67 16.08.2015  
415. fa za perá - reklama, Cosmos 0002015243 98,40 16.08.2015  
416. fa za dopravu do Březolúp, SAD 7020150437 305,00 20.08.2015  
417. fa za elektrinu - nové filtre, Malák s.r.o. 00000150025 345,42 19.08.2015  
418. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7130968147 -590,34 16.09.2015  
419. fa za hyg. potreby, Ille servis 0015020606 16,80 16.09.2015  
420. fa za supatko oprava vodovodu, Ján Ondruška 00151201326 120,20 16.09.2015  
421. fa za filtre vody, Culligan Praha 0361550378 13878,40 03.09.2015  
422. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150455 500,73 15.09.2015  
423. fa za plyn, SPP 7298313003 162,00 15.09.2015  
424. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0015090100 90,52 26.09.2015  
425. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 0000150520 483,58 12.10.2015  
426. fa za plyn, SPP 7193510287 162,00 14.10.2015  
427. fa za rozbor vody , Firex Slovakia 0015100115 135,24 18.10.2015  
428. fa za telefon, Slovak Telekom 9778139888 30,58 14.10.2015  
429. fa za elektrinu, ZSE 7468288990 3072,06 18.10.2015  
430. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0015100132 66,96 20.10.2015  
431. fa za práce, oprava domu smútku, Bance stav 0000015117 4500,00 23.10.2015  
432. fa za opravu domu smútku, Bance stav 000015118 1757,46 23.10.2015  
433. fa za opravu domu smútku, Trokos 0000072015 781,25 23.10.2015  
434. fa za omietky - dom smútku, Trikos 000082015 565,60 02.11.2015  
435. fa za toner PC, Grand Prievidza 00000154559 33,60 02.11.2015  
436. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 00001500593 492,54 05.11.2015  
437. fa za plyn, SPP 7233493888 162,00 02.11.2015  
438. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 0002015114 29,00 09.11.2015  
439. fa za hyg potreby, Ille Service 0015025334 16,80 09.11.2015  
440. fa za licenciu KEO, KEO V. Krtíš 2015001693 207,61 09.11.2015  
441. fa za opravu kosačky - TJ ihrisko, Rajnoha autoservis  0000392015 212,00 09.11.2015  
442. fa za telefon, Slovak Telekom 3779122773 30,59 16.11.2015  
443. fa za plyn, SPP 7248499617 162,00 03.12.2015  
444. fa za toner do kopirky, Grand Prievidza 0000155102 33,60 03.12.2015  
445. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0015110126 519,60 03.12.2015  
446. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0001500662 759,47 03.12.2015  
447. fa za telefon, Slovak Telekom 5780031947 30,59 16.12.2015  
448. fa za aktual Keo, KEO V. Krtíš 2015001456 13,50 16.12.2015  
449. Fa za aktual KEO, HPC 00002015131 29,00 16.12.2015  
450. fa za www.stránku obce,  Tomáš Rúžička 0000310263 29,86 16.12.2015  
451. fa za program kataster, DM Servis 0002015118 34,00 16.12.2015  
452. fa za účet v SCP, Prima Banka 0000068553 42,71 16.12.2015  
453. fa za projekt - oprava komunikácií, Ing Meliš 0002015055 2620,00 16.12.2015  
454. fa za elektrinu ZSE 7130987321 59,09 16.12.2015  
455. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 000012051 1150,00 11.12.2015  
456. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 0000220151 99,00 11.12.2015  
457. fa za program cintorín, Pavol Halanda 0020150182 55,00 30.12.2015  
458. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0000150739 495,14 30.12.2015  
459. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7121125200 -641,90 30.12.2015  
460. fa za elektrinu, ZSE 712115199 475,15 30.12.2015  
461. fa obec noviny, Inprost s.r.o. 0020553611 67,60 13.01.2016  
462. fa hyg potreby, Ille Servis 0016000003 16,80 08.01.2016  
463. fa nákup popolníc, Ferex Nitra 00201600002 902,40 08.01.2016  
464. fa za telefon, Slovak Telekom 9780944470 30,59 08.01.2016  
465. fa oprava verejného osvetlenia, Vladimír Marko 0001610004 120,00 24.01.2016  
466. fa za elektrinu, ZSE 7468434474 1660,13 26.01.2016  
467. fa - jubilanti, poukážky , Coop Jednota 0016520007 150,00 05.02.2016  
468. fa za plyn, SPP Bratislava 7208604418 133,00 05.02.2016  
469. fa za príručku kronikára, Reg. ZMOS TN 0000022016 11,70 05.02.2016  
470. fa za plyn, SPP Bratislava 7228567149 133,00 05.02.2016  
471. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000192 13,50 05.02.2016  
472. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 0002016015 651,42 05.02.2016  
473. fa za telefon, Slovak Telekom 2781859602 30,59 05.02.2016  
474. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630003000 962,45 10.02.2016  
475. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7210712012 499,43 19.02.2016  
476. fa aktual programu, HPC Ing. Hriadel 0002016013 89,00 20.02.2016  
477. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,79 20.02.2016  
478. fa za PHSR, Scarabeo- SK 000000416 285,00 20.02.2016  
479. fa verejné obstar. komunikácie, Ladislav Bús 0000442016 1149,60 20.02.2016  
480. fa za certifikát, el. podpis, Dising, a.s. 0020151236 103,20 22.02.2016  
481. fa za toner do PC, Grand Prievidza 0000160683 16,80 25.02.2016  
482. fa za hyg potreby, Ille Servis 0016004331 16,80 02.03.2016  
483. fa za odvoz TKO, Eko Hunka 0002016101 528,67 06.03.2016  
484. fa za plyn, SPP Bratislava 7263544550 133,00 06.03.2016  
485. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000016 13,50 06.03.2016  
486. fa za poplatok SOZA, 2161106823 20,40 06.03.2016  
487. fa za publikáciu účtovné súvzťažnosti, Region ZMOS TN 0000016021 25,00 10.03.2016  
488. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE 7260017015 452,63 11.03.2016  
489. fa za telefon, Slovak Telekom 2782780842 30,66 16.03.2016  
490. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0016030102 121,56 20.03.2016  
491. fa škol. staros obce, Priatelia zeme 0042016042 29,00 08.04.2016  
492. fa škol finančná kontrola, Kantorka n.o. 0000000129 35,00 08.04.2016  
493. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7458676603 1660,13 08.04.2016  
494. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0002016161 528,67 08.04.2016  
495. fa za plyn, SPP Bratislava 7283490530 133,00 10.04.2016  
496. fa za opravu has prístrojov, Kovačik s.r.o. 0000128078 128,78 10.04.2016  
497. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 0002016047 96,00 10.04.2016  
498. fa za príručku, Poradca Žilina 0084096856 24,90 10.04.2016  
499. fa za elektrinu, ZSE Bratislavu 7200749242 495,66 16.04.2016  
500. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016001084 13,50 18.04.2016  
501. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 0002016058 22,00 18.04.2016  
502. fa za vrecia na plasty, EKO Hunka 0002016188 43,20 18.04.2016  
503. fa za telefon, Slovak Telekom 3783706192 30,59 16.04.2016  
504. fa za hyg potreby, Ille Servis 0016008897 18,60 26.04.2016  
505. fa za plyn, SPP Bratislava 7263568444 133,00 03.05.2016  
506. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0002016218 528,67 03.05.2016  
507. fa za elektrinu vrt vody , ZSE Bratislava 7180798815 453,20 10.05.2016  
508. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0016050117 129,96 19.05.2016  
509. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630803535 1245,28 19.05.2016  
510. fa za telefon, Slovak Telekom 5784634948 30,59 18.05.2016  
511. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 0002016073 22,00 16.05.2016  
512. fa za bubnovú kosačku, Joma Bánovce n/B 002016005 779,00 30.05.2016  
513. fa za toner PC, Grand Prievidza 0000162007 38,40 19.05.2016  
514. fa za dopravu zájazd dôchodci Raj. Lesná, SAD PD 0701160616 250,00 31.05.2016  
515. fa za fotografie, Fotopak s.r.o. 0001611325 14,19 31.05.2016  
516. fa za plyn, SPP Bratislava 7258594788 133,00 07.06.2016  
517. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0002016272 793,01 07.06.2016  
518. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7360005910 522,88 09.06.2016  
519. fa za hyg potreby, Ille servis 0016013885 6,00 20.06.2016  
520. fa za odvoz kontajnerov s odpadom, EKO Hunka 0002016337 830,38 29.06.2016  
521. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0016060125 519,60 29.06.2016  
522. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 0002016089 79,00 29.06.2016  
523. fa za plyn, SPP Bratislava 7293527347 133,00 04.07.2016  
524. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0002016345 528,67 04.07.2016  
525. fa za elektrinu, ZSE 7458814055 1660,13 10.07.2016  
526. fa elektrina, vrt vody 7170833107 851,83 10.07.2016  
527. fa za príručku ver obstarávanie, Poradca 0089948463 9,80 10.07.2016  
528. fa za vytýčenie vodovodu, ZSVaK 8016820412 37,69 18.07.2016  
529. fa za audit, Ing. Ďuržová 0000472016 500,00 18.07.2016  
530. fa za telefon, Slovak Telekom 2786495724 30,59 18.07.2016  
531. fa za rozvádz, Anmima s.r.o. 1653003053 44,09 08.08.2016  
532. fa za magnetky, Lasser Impres 0020160105 104,00 08.08.2016  
533. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 0160100094 179,04 08.08.2016  
534. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 0002016436 528,67 08.08.2016  
535. fa za plyn, SPP 7283574099 133,00 08.08.2016  
536. fa za rekonštrukciu sály a javiska KD Malák, s.r.o. 0000016057 11000,00 09.08.2016  
537. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7160860781 853,63 09.08.2016  
538. fa za rekonštrukciu sály a javiska Malák s.r.o. 0000016058 6519,77 15.08.2016  
539. fa za rekonš elektroinštalácie sály a jav v KD  Malák s.r.o. 0000016056 10000,00 15.08.2016  
540. fa za materiál pož ochrana Jerichov, Sportfire 0002016166 700,00 15.08.2016  
541. fa za opravu ponorky 0000592016 751,16 17.08.2016  
542. fa za telefon, Slovak Telekom 0787423261 30,59 17.08.2016  
543. fa zaaktual programu, HPC s.r.o. 0002016107 49,00 24.08.2016  
544. fa za odvoz kontajnera, EKO Hunka 0002016482 361,60 24.08.2016  
545. fa za plyn, SPP Bratislava 7223729851 133,00 12.09.2016  
546. fa za orez stromov, Jozef Sivoň 0000201601 445,06 12.09.2016  
547. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 0002016485 528,67 12.09.2016  
548. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7180823055 821,65 12.09.2016  
549. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 0160100128 336,72 18.09.2016  
550. fa za opravu zosilovača DS, Selora Partizánske 0001610103 64,80 18.09.2016  
551. fa za telefon, Slovak Telekom 1626311294 36,59 18.09.2016  
552. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 0002016116 22,00 27.09.2016  
553. fa za aktual programu KEO V. Krtíš 2016001365 13,50 07.10.2016  
554. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002016671 528,67 06.10.2016  
555. fa za plyn, SPP Bratislava 7303557988 133,00 06.10.2016  
556. fa za elektriku, ZSE Bratislava 7449366480 1660,13 06.10.2016  
557. fa za rozbor vody, fi FIREX Nove Mesto 0016090149 63,00 06.10.2016  
558. fa za toal potreby, ILLE Servis 0016023480 16,80 06.10.2016  
559. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180830825 827,45 06.10.2016  
560. fa za úpravu jalového výkonu - vrt vody 0014102016 350,00 20.10.2016  
561. fa za dopravu autobus - Březolupy, SAD 20100160090 230,00 22.10.2016  
562. fa za odvoz ontajnera, EKO Hunka Chynorany 0002016633 171,09 24.10.2016  
563. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002016637 793,01 02.11.2016  
564. fa za plyn, SPP Bratislava 7303576881 133,00 02.11.2016  
565. fa za aktual KEO, HPC Uhrovec 0002016136 22,00 02.11.2016  
566. fa zo rozbor vody, fi FIREX Nové Mesto 0016110113 24,00 11.11.2016  
567. fa za dopravu na školenie - star obce 0000000118 20,00 11.11.2016  
568. fa za elektrinu, ZSE Bratislava - preplatok 7010624704 -1327,57 18.11.2016  
569. fa za licenciu KEO - program, KEO V. Krtíš 2016001882 177,02 02.12.2016  
570. fa za nájom plošiny, Fi Nedašovce Jozef Sivoň 0020160007 70,00 09.12.2016  
571. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002016739 528,67 09.12.2016  
572. fa za plyn , SPP Bratislava 7273680573 133,00 09.12.2016  
573. fa za poradcu - kniha, Poradca Žilina 0084096856 24,90 09.12.2016  
574. fa za toal potreby, ILLE Servis 0016028231 16,80 09.12.2016  
575. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7200795445 672,32 09.12.2016  
576. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180842706 355,69 09.12.2016  
577. fa za Obecné noviny, Inprost Bratislava 0020165371 67,60 09.12.2016  
578. fa za termosky, 3 ks - kuchyňa, Gastro Galawi 0000161309 132,26 09.12.2016  
579. fa za osvetlenie vianočné, Gala svietidlá 0002016050 327,50 09.12.2016    
580. fa za brúsenie parkiet - Kult dom Brezolupy, Zuzana Bírešová 0000102016 5744,42 12.11.2016  
581. fa za telefon, Slovak Telekom 7790219678 33,59 16.11.2016  
582. fa za telefon, Slovak Telekom 7791153829 33,59 18.12.2016  
583. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0016120138 121,56 20.12.2016  
584. fa kamery, ALGAIL s.r.o. 0000132016 1170,00 20.12.2016  
585. fa poplatok za účet CP, Komunálna poisťovňa 0012412016 45,44 30.12.2016  
586. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002016794 528,67 31.12.2016  
587. fa za telefon, Slovak Telekom 7220745379 33,59 31.12.2016  
588. fa za správu domény - ww stránka, Tomáš Rúžička 0000592589 28,66 14.01.2017  
589. fa za elektrinu, ZSE Bratislava, vyúčtovanie 7220745379 1255,72 16.01.2017  
590. fa za elektrinu - preddavky, ZSE Bratislava 7429470374 1660,13 24.01.2017  
591. fa za plyn, SPP Bratislava 7303633491 202,00 25.01.2017  
592. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7190815645 428,20 25.01.2017  
593. fa za plyn , SPP Bratislava, vyúčtovanie 7443256220 360,13 25.01.2017  
594. fa za slávnostné osvetlenie obce, Gala svietidlá 0002017002 1035,07 30.01.2017  
595. fa za toal potreby, ILLE Servis 0017001910 16,80 05.01.2017  
596. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1730002870 911,68 05.02.2017  
597. fa za odhŕňanie snehu, EKO Hunka Chynorany 0002017016 194,40 05.02.2017  
598. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002017050 606,86 05.02.2017  
599. fa za toner PC, Grand Prievidza 000170500 38,40 07.02.2017  
600. fa za aktual. KEO, KEO V. Krtíš 2017000017 13,50 07.02.2017  
601. fa za aktual. KEO V. Krtíš 2017000210 13,50 07.02.2017  
602. fa za plyn, SPP Bratislava 7263756894 202,00 07.02.2017  
603. fa za elektrinu na vrte vody, ZSE Bratislava 7102617160 485,66 07.02.2017  
604. fa za žeriav - výmena ponorky, Vekamont V. Hoste 0170100007 314,52 07.02.2017  
605. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,88 07.02.2017  
606. fa za telefon, Slovak Telekom 1793054056 33,59 18.02.2017  
607. fa za posyp komunikácií, Tedos Bánovce 0020170010 362,14 20.02.2017  
608. fa za opravu ponorky - vrt vody, Oprava čerpadiel 0000112017 508,88 22.02.2017  
609. fa za SOZA 2171106660 20,40 02.03.2017  
610. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 0002017097 521,22 02.03.2017  
611. fa za plyn, SPP Bratislava 7223882742 202,00 02.03.2017  
612. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7170883542 -8,44 13.03.2017  
613. fa za elektrinu vrt vody, ZSE Bratislava 7141003872 331,21 13.03.2017  
614. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 0017030125 121,56 17.03.2017  
615. fa za telefon, Slovak Telekom 1794018369 33,59 18.03.2017  
616. fa za orezovanie stromov, Jozef Sivoň 0020170005 195,00 30.03.2017  
617. fa za čistiace prostriedky, Fi Ille Servis 0017006820 16,80 30.03.2017  
618. fa za aktual. programu KEO, Ing. Pavol Hriadel 0002017011 98,00 30.03.2017  
619. fa za opravu has. prístrojov, Fi Kovačik Livina 0020170376 131,06 30.03.2017  
620. fa za čistenie vrtu vody, Fi Aquafind  s.r.o. 0000170040 446,88 28.03.2017  
621. fa za plyn, Fi SPP 7243830035 202,00 04.04.2017  
622. fa za žeriav - oprava vodovodu, Fi Vekamont V. Hoste 0170100037 373,56 04.04.2017  
623. fa za hľadanie poruchy na vodovode, Fi In Situ s.r.o. 0000092017 982,80 04.04.2017  
624. fa za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 0002017163 528,67 04.04.2017  
625. fa za opravu ponorky - ob vodovod, Fi Oprava čerpadiel Rácz 0000232017 424,88 10.04.2017  
626. fa za opravu poruchy na vodovode, Fi Votep s.r.o. 0020179033 1953,96 10.04.2017  
627. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE 7180872563 423,72 10.04.2017  
628. fa za elektrinu -preddavky, Fi ZSE 7459054070 1356,20 16.04.2017  
629. fa za dopravu do Březolúp, Fi SAD Bánovce N/B 0702170017 160,00 20.04.2017  
630. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7794987700 33,74 17.04.2017  
631. fa za toner PC kancel OcU, Fi Grand Prievidza 0000171699 19,20 26.04.2017  
632. fa za žeriav - vodovod, Fi Vekamont V. Hoste 0170100067 156,48 26.04.2017  
633. fa za opravu copirky A3, Fi Majo Computers, Januška 0201711327 150,00 26.04.2017  
634. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 0002017207 517,49 05.05.2017  
635. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 0017040152 184,56 05.05.2017  
636. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7180872563 423,72 05.05.2017  
637. fa za aktual. KEO, Fi HPC Uhrovec 0002017017 43,00 05.05.2017  
638. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228915321 202,00 05.05.2017  
639. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7121256322 - 121,94 10.05.2017  
640. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7160926012 346,93 10.05.2017  
641. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1795963657 34,19 17.05.2017  
642. fa za program cintorín, Fi Pavol Halanda 0020170012 55,00 19.05.2017  
643. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 0017050130 30,60 20.05.2017  
644. fa za hyg potreby, Fi ILLE Servis 0017011523 12,60 22.05.2017  
645. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7102685313 314,56 12.06.2017  
646. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 8796940579 33,59 17.06.2017  
647. Fa za plyn, SPP Bratislava 7308721300 202,00 18.06.2017  
648. fa za odvoz tko, Fi Eko Hunka 0002017281 736,74 18.06.2017  
649. fa za vodnú bublinu - MDD, Fi Vodné Bubliny TN 0000372017 308,00 28.06.2017  
650. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228959061 202,00 04.07.2017  
651. fa za audit účt závierky, Fi Ing. Ďuržová 0000422017 500,00 04.07.2017  
652. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 0002017387 417,27 05.07.2017  
653. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7429746887 1359,53 15.07.2017  
654. fa za aktualiz keo, Fi KEO V. Krtíš 2017000977 13,50 20.07.2017  
655. fa za rozbor vody, Fi FIREX Slovakia 0017070129 243,12 20.07.2017  
656. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7290022038 483,64 20.07.2017  
657. Fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6797922718 33,59 18.07.2017  
658. fa za stravenky, Fi Vaša Stravovacia 1730805285 933,44 26.07.2017  
659. fa za materiál - hasiči, Fi Stanislav Staš 0020171595 1400,00 24.08.2017  
660. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 002017430 456,39 02.08.2017  
661. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313740262 202,00 02.08.2017  
662. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7798908211 40,68 17.08.2017  
663. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220767631 408,42 19.08.2017  
664. fa za servis filtrov vody, Fi Culligan Praha 0036170413 208,84 19.08.2017  
665. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Radio Bojnice 0000017169 60.00 22.08.2017  
666. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Rádio WOW 0991708010 126,00 25.08.2017  
667. fa za materiál hasiči, Fi Stanislav Staš 0020171596 127,00 24.08.2017  
668. fa za dopravu Březolupy - futbal turnaj, Fi P. Š Trans 0201700901 300,00 29.08.2017  
669. fa za odvoz kontajnerov, Fi EKO Hunka 0002017513 831,12 07.09.2017  
670. fa za odvoz tko , Fi EKO Hunka 0002017486 472,04 07.09.2017  
671. fa za vystúpenie - Ozefa, Minišláger, Fi Mardan 0000017019 130,00 07.09.2017  
672. fa za vystúpenie minišláger, skupina Black Band 0000220917 450,00 07.09.2017  
673. fa za hyg potreby, Fi Ille servis 0017000086 16,80 11.09.2017  
674. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7260030001 434,34 11.09.2017  
675. fa za vystúpenie skupiny minišláger Belamed 0020170087 420,00 17.09.2017  
676. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 4799894987 43,58 17.09.2017  
677. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303795206 210,00 01.10.2017  
678. fa za aktual KEO, Fi KEO V. krtíš 2017001075 13,50 01.10.2017  
679. fa za rozbor vody, Fi FIREX 0017090125 48,72 01.10.2017  
680. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 0002017565 479,11 10.10.2017  
681. fa za toner, Fi Grand 0000173408 38,40 10.10.2017  
682. fa za aktualizáciu Keo, Fi Hriadel 0002017063 43,00 10.10.2017  
683. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303814860 202,00 10.10.2017  
684. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220769581 385,90 10.10.2017  
685. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7459275845 1359,53 15.10.2017  
686. fa za žeriav - výmena ponorky, Fi  Vekamont 0170100205 159,60 25.10.2017  
687. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6100930751 43,58 18.10.2017  
688. fi rozbor vody, Fi FIREX 0017100173 275,28 08.11.2017  
689. fa za plyn , Fi SPP Bratislava 7293869943 202,00 08.11.2017  
690. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 0002017667 727,81 08.11.2017  
691. fa za elektrinu, vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7230724139 447,29 09.11.2017  
692. fa materiál vianoč osvetlenie, Fi Anmima 1753004165 123,91 20.11.2017  
693. fa za hyg potreby, Fi Ille Servis 0017027203 16,80 20.11.2017  
694. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1102794196 44,08 20.11.2017  
695. fa za licenciu cintoríny, Fi Pavol Halanda 0020170011 55,00 04.12.2017  
696. fa za licenciu KEO, Fi KEO V: Krtíš 2017001366 177,02 04.12.2017  
697. fa za popolnice plastové, Fi FEREX Nitra 0020171380 594,00 04.12.2017  
698. fa za Obecné noviny, Fi Inprost Bratislava 0020553811 67,60 04.12.2017  
699. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313822094 202,00 04.12.2017  
700. fa za plošinu - vian osvetlenie, Fi Jozef Sivoň Nedašovce 0020170046 240,00 06.12.2017  
701. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 0002017732 469,06 06.12.2017  
702. fa za opravu ponorky - ob. vodovod, Fi Oprava čerp. Rácz 0000962017 454,28 06.12.2017  
703. fa za vian osvetlenie, Fi Gala svietidlá 0002017074 82,68 12.12.2017  
704. fa za aktual. KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017001806 13,50 12.12.2017  
705. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE 0735006710 477,60 12.12.2017  
706. fa za opravu zastávky na Jerichove, Fi Prefa-stav 0017110936 510,00 20.12.2017  
707. fa za posyp komunikácií, Fi Tedos 0020171587 185,57 20.12.2017  
708. fa za ver obstar projekt kamery, Fi T&B Project 0000201715 250,00 20.12.2017  
709. fa za aktual KEO, Fi Augustín Hriadel 0002017077 21,00 20.12.2017  
710. fa za opravu kosačky - TJ Brez. Fi Rastislav Rajnoha 0000442017 200,00 20.12.2017  
711. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 0104679980 43,74 18.12.2017  
712. fa za opravu komunikácie - Jerichov, Fi Bance stav 0000017130 1461,77 30.12.2017  
713. fa za vedenie účtu CP, Fi Prima banka 0000168553 45,44 30.12.2017  
714. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 0002017793 454,15 30.12.2017  
715. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 0017130122 491,88 30.12.2017  
716. fa za elektrinu prepl., Fi ZSE 7459275845 -161,15 30.12.2017  
717. fa za plyn, Fi SPP 7454078505 -867,53 30.12.2017  
718. fa za projekt kamery, Fi Algail 0000142017 250,00 30.12.2017  
719. fa za elektrinu na vrte, Fi ZSE 7320021070 425,03 30.12.2017  
720. fa za čist prostriedky, Fi Ille servis 0018000066 16,80 08.01.2018  
721. fa za aktual KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017000389 13,50 08.01.2018  
722. fa za stravenky, Fi Vaša stravovacia 0770187136 998,72 11.01.2018  
723. fa za telefon, Fi Slovak Telwekom 8200042451 43,58 11.01.2018  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


http://brezolupy.wbl.sk/vzn/faktura_za_elektrinu__zaloha.pdf

TOPlist