PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 
Verejný obstarávateľ: Obec Brezolupy
Sídlo: 957 01 Brezolupy č. 63
Štatutárny zástupca: Ing. Hrúzová Jarmila - starostka obce
IČO: 00 310 263
DIČ: 2021053331
Telefón: +421 (0)38 766 0233
email: brezolupyocu@gmail.com
AKTUÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
TOPlist