POZV8NKA  NA  1. ZASADNUTIE       http://brezolupy.wbl.sk/komunalne_volby_2018/pozvanka_na_1._zasadnutie.pdf

 

Ing. Peter Plášek, poslanec OZ

Mgr. Miriam Poliačiková, poslanec OZ, zástupca starostky obce

Beáta Valovčiaková, poslanec OZ

Marián Jandák, poslanec OZ

Pavol Mačas, poslanec OZ

TOPlist