P.č. Zmluvy Číslo Suma Dátum
1. zmluva o dielo brezolupy - elektroinštalácia kultúrneho domu 021220151     1150,00 €

2.12.2015

2. Zmluva o poskytnutí aktivač. činnosti - Poliačik Peter od 1.4. do 30.9. 17/§52a/2012/NP V - 2            155,40 € 23.3.2012
3. http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_garant_projekt.pdf 021220151p 99,00 € 2.12.2015
4. Zmluva - dotácia z Úradu vlády, Okná a dvere kult. dom Jerichov  UVSR - 205/2012 2 800,00 € 21.03.2012
5. Zmluva - o nájme nebytových priestorov, telekomunikačná ústredňa   874,75€     27.03.2013
6.     Zmluva o dielo - Senior park     02/2013 5846,09€ 10.04.2013
7. Dodatok zmluvy Eko Hunka 02/2014        6.02.2014
8. Zmluva Coop Jednota a TJ Brezolupy   1500,-€ 23.5.2014http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/dohoda_coop_tj.pdf
9. Zmluva Bance-stav s.r.o. o rekonštrukcii mosta na Jerichove 2/2014 14461,46 € 15.08.2014
10. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy TJhttp://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/dodtok_k_zmluve/zmluva_elektroin._tj.pdf 2/2015 19130,00 € 18.03.2015
11. Zmluva o dielo projekthttp://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_projekt_melis_komunikacie.pdf   2620,00 € 16.11.2015
12. Zmluva na štúdiu - komunikácie   1150,00 2.12.2015
13. Zmluva na štúdiu kamery http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/mandatna_zmluva_na_studiu_kamery.pdf 4/742/2015 1170,00 28.11.2015
14. Zmluva na dodávateľa kamery http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/mandatna_zmluva_kamery_vybudovanie.pdf 19/2016 99721,20 10.02.2016
15. Zmluva DPO Jerichov  http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_dpo_jerichov.pdf 76077 700,00 26.02.2016
16. Zmluva elektrinštalácia KD Brezolupy sála  http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_elektroins_kd.pdf 1/2016 10000,12 24.06.2016
17. Dohoda o vyporiadaní nehnuteľnosti - Ing. Hankováhttp://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_vyporiadani_nehnute__nosti_-_ing._hankova.pdf bez čísla 0,00 14.12.2016
18. Zmluva odpredaj urnového hrobuhttp://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_odpredaj_urnoveho_miesta.pdf bez čísla 90,00 15.12.2016
19. Zmluva prenájom hrobového miestahttp://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_prenajom_hrob_miesta.pdf bez čísla 16,60 15.12.2016
20. Zámer na odpredaj pozemku :http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zamer_odpredaj_pozemku_p._vladimirovi_kusemu_a_manz..pdf bez čísla 760,00 01.12.2016
21. Kúpna zmluva na pozemok: http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/kupna_zmluva_-_pozemok_pre_manz._kusych.pdf bez čísla 763,72 06.04.2017
22.

Rozpočet - kamery 2017http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/rozpocet_-_kamery_2017.pdf

bez čísla   22.11.2017
23. Výzva - kamery 2017  http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/vyzva_-_kamery_2017.pdf bez čísla   22.11.2017
24. Oznámenie o predĺžení lehoty na ponuky - kamery  http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/predlzenie_lehoty_na_ponuky.pdf bez čísla   22.11.2017
25. Zmluva na zabezpečenie separovaného zberu odpadu : http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_zabazpeceni_separovaneho_zberu_odpadu.pdf SZN2018012   02.01.2018
26. Zmluva o bud zmluve, odkúpenie pozemku ZSE : http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_bud_zmluve_-_odkupenie_pozemku_zse.pdf 17/1168/L13.0802.17.0001/ZBZ   03.01.2018
27. Zmluva o budúcej zmluve, zriadenie vecných bremien ZSE: http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_bud_zmluve_zriad_vec_bremien_zse.pdf 17/1144/L13.0802.17.0001/ZBZ   03.01.2018
28.

Zmluva o termiovaom úvere č. 1226/2018/UZ

http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf

5.11.2018 89 356,60 € 6.11.2018
29. Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky k účtu č. 1917/2018/ZZ http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_o_zriad_zaloz_prava_k_uveru.pdf 5.11.2018   6.11.2018
30.

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1798/2018/D

http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/dohoda_o_vypl_prave_k_uveru.pdf

5.11.2018   6.11.2018
31. Zmluva na odber vody ZŠI  http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_-_odber_vody_zsi.pdf 2.11.2018   2.11.2018
32. Zmluva - fasáda DS   http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_fasada_ds.pdf 20.11.2018   20.11.2018
33. Zmluva - zber šatstva   http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_zber_satstva.pdf 15.10.2018   15.10.2018
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


http://brezolupy.wbl.sk/zmluvy/zmluva_garant_projekt_-_studia.pdf

TOPlist